Utvärdering

När du kravställt utifrån just ert behov och sett till att anbuden är jämförbara så återstår bara att bedöma anbudssvaren utifrån totalkostnad.

Välj rätt anbud

Här följer ett exempel på anbudssvar i en upphandling av utomhusbelysning. Gå igenom exemplet, vad som definierats och vad leverantörerna svarat på.


Vilket av anbuden skulle du välja om du ville ha det ekonomiskt mest lönsamma alternativet?

Exempel utomhusbelysning

Användningsår Hur länge ska de användas?
25 år
Kalkylränta Använd intern kalkylränta eller låneränta.
4 %
Elpris Rådande elpris eller med visst påslag.
1 kr/kWh

LIVSCYKELKOSTNADER (LCC)

Anbud 1

Anbud 2

Anbud 3

INVESTERINGSKOSTNADER
Armaturkostnader (SEK) 45 500 0 160 000
Ljuskällekostnader (SEK) 10 500 87 500 80 000
Installationskostnad (SEK) 70 000 70 000 80 000
Övriga kostnader 4 500 4 500 3 500
SUMMA 130 500 162 000 323 500
DRIFTSKOSTNADER
Energikostnad 25 år (SEK) 506 700 312 200 267 600
Underhållskostnader 25 år (SEK) (inkl. byte av ljuskälllor) 44 500 79 300 18 400
SUMMA 551 200 391 500 286 000

TOTAL KOSTNAD

681 700

553 500

609 500

Välj
Välj
Välj

Här kan du läsa mer djupgående om hur man resonerade vid utvärderingen av exemplet ovan.


↑ Tillbaka till toppen