Sammanfattningen

Du har nu gått igenom de viktigaste stegen som en upphandling utifrån ett LCC-perspektiv består av. Nedan följer en sammanfattning av hela upphandlingsprocessen och hur de olika stegen hänger ihop.

Klicka på siffrorna för att läsa mer.


1
2
3
4
5
Behov
Krav
Utvärdering
Användning
Uppföljning
Behovsanalys

Genom att fastställa ert faktiska behov ser du till att köpa rätt antal produkter till rätt syfte.

Kravställning

Genom att själv definiera alla kostnadsposter och ange hur beräkningen ska ske får du en så rättvis bild av totalkostnaden som möjligt.

Utvärdering

Genom att säkerställa vad leverantörerna svarar på skapar du jämförbara anbud där det blir enkelt att avgöra vilket som är mest fördelaktigt.

Användning

Tack vare behovsanalysen och kravställningen vet ni nu precis vad användningen kommer att kosta.

Uppföljning

Tack vare kravställningen skapas förutsättningar för att följa upp om leverantören håller vad de lovat. Kontrollera även om den faktiska användningen stämde överrens med analyserat behov.

Upphandlingsprocessens är uppdelad i 5 steg
 • 1Behovsanalys

  Genom att fastställa ert faktiska behov ser du till att köpa rätt antal produkter till rätt syfte.

 • 2Kravställning

  Genom att själv definiera alla kostnadsposter och ange hur beräkningen ska ske får du en så rättvis bild av totalkostnaden som möjligt.

 • 3Utvärdering

  Genom att säkerställa vad leverantörerna svarar på skapar du jämförbara anbud där det blir enkelt att avgöra vilket som är mest fördelaktigt.

 • 4Användning

  Tack vare behovsanalysen och kravställningen vet ni nu precis vad användningen kommer att kosta.

 • 5Uppföljning

  Tack vare kravställningen skapas förutsättningar för att följa upp om leverantören håller vad de lovat. Kontrollera även om den faktiska användningen stämde överrens med analyserat behov.

↑ Tillbaka till toppen