Potential

Genom att se på kostnaderna under hela livscykeln ser man det mest fördelaktiga priset på lång sikt. Låga initialkostnader är alltid attraktivt, men det är inte alltid den lägsta faktiska kostnaden. Det är inte heller alltid det bästa ur miljösynpunkt.

Vad är det som kostar?

Ett lågt inköpspris är ofta bara ”toppen på isberget” och det som döljs under ytan utgör en stor del av kostnaden för en produkt. Principen med LCC är att lägga ihop alla dessa kostnader för att kunna ta ställning till en rimlig totalkostnad.

Investerin
Utbildning
Drift
Service
Underhåll

När ska du använda LCC?

LCC är ett ekonomiskt verktyg som används för att spara pengar, men också för att identifiera och köpa produkter med lägre miljöpåverkan utan att det kostar något extra. Att använda sig av LCC-beräkningar lönar sig mest för produkter med höga driftskostnader, men utslaget kan variera beroende på vilken volym som köps in och hur produkterna ska användas.

Här är exempel på några produkter där LCC kan användas, men med varierad potential. Klicka på knapparna nedan för att sortera produkterna utifrån potential.

↑ Tillbaka till toppen