Behovsanalys

Det första steget i en upphandling är alltid behovsanalysen. Att här identifiera det faktiska behovet av en produkt eller lösning kan ha stor påverkan på miljön och totalkostanden. Vid mer långsiktiga investeringar kan LCC-tänkande i behovsanalysen vara helt avgörande för vilken strategi man väljer för det aktuella produktområdet

Blir det någon skillnad?

Rangordna följande fordonsalternativ utifrån inköpspris respektive totalkostnad genom att dra och släppa dem, och jämför utfallet. Vilket alternativ blir bäst ut miljösynpunkt och totalkostnad? Detta kan vara till hjälp när du sedan definierar fordonet för din upphandling.

Rangordna utifrån inköpskostnad

Bränsle

Energi (kWh/km)

Miljö-
kostnad (€)

Inköps-
kostnad (€)

Total
kostnad (€)

 • 57

  9 940

  33 140

  43 080

 • 45

  8 690

  33 950

  42 640

 • 63

  11 550

  33 720

  45 270

 • 60

  12 730

  36 630

  49 360

Rätt svar Nollställ
Rangordna utifrån totalkostnad

Bränsle

Energi (kWh/km)

Miljö-
kostnad (€)

Inköps-
kostnad (€)

Total
kostnad (€)

 • 57

  9 940

  33 140

  43 080

 • 45

  8 690

  33 950

  42 640

 • 63

  11 550

  33 720

  45 270

 • 60

  12 730

  36 630

  49 360

Rätt svar Nollställ


Miljökostnaderna ovan är hämtade från EUs Clean Vehicles Directive (2009/33/EC) där det föreskrivs att offentliga myndigheter som köper in vägtransportfordon ska ta hänsyn till energi- och miljöpåverkan under fordonets hela livscykel. Detta kan man göra antingen genom att ställa skarpa utsläppskrav i upphandlingen eller genom utvärdering i en LCC-modell som inkluderar kostnaderna för energi- och miljöpåverkan. I Sverige vill man med strategin Fossiloberoende Fordonsflotta 2030 premiera alternativa drivmedel som till exempel biogas.Här kan du hitta Upphandlingsmyndighetens krav att ställa i upphandlingen av personbilar samt en LCC-kalkyl anpassad för personbilar, om du inte väljer att använda EUs kalkyl.


Miljökrav och LCC-kalkyl för personbilar →


En generell LCC-kalkyl

För att i behovsanalysen kunna testa dig fram kan du använda dig av en generell LCC-kalkyl. Den kan användas för att jämföra med det ni har idag och för att urskilja vilka parametrar som gör störst skillnad för den totala kostnaden.


Generell LCC-kalkyl →


 

Med hjälp av en LCC-kalkyl kan du exempelvis göra ett överslag på vad ett miljöanpassat alternativ kommer att kosta i jämförelse med en konventionell produkt. Eller om en leasing kan vara mer fördelaktig än ett produktinköp. Om jämförelsen visar att det miljöanpassade alternativet troligtvis blir billigare i längden kan ett alternativ vara att enbart efterfråga det gröna alternativet vid upphandlingen.


↑ Tillbaka till toppen