LCC-guiden

Det här är en översiktlig introduktion till LCC för dig som vill spara pengar och skapa miljömässiga fördelar med hjälp av livscykelkostnader i upphandling.

Det är lätt att förväxla livscykelkostnader (LCC) med livscykelanalys (LCA) trots att det är två olika saker. Låt oss börja med att reda ut de två begreppen.

Klicka på knapparna nedan för att byta perspektiv.

LCC: Life Cycle Costs

Livscykelkostnader (LCC) är summan av alla dina kostnader från det att du köper produkten tills du gör dig av med den. LCC är ett verktyg som visar hur en dyrare investering kan löna sig om den i längden ger lägre drifts- och underhållskostnader, vilket för vissa produkter även är ett starkt miljöargument.

Miljöpåverkan
Tillverkning
Användning
Slutfas
Pengar
LCA: Life Cycle Analysis

Miljöpåverkan från en produkt kan identifieras genom att göra en livscykelanalys (LCA). Det är en metod för att se på en produkts liv, från råvaruutvinning till avveckling, utifrån ett miljöperspektiv. Livscykelanalyser ger svar på var den största miljöpåverkan sker och vilka som är de viktigaste miljöeffekterna.

↑ Tillbaka till toppen