Varför ställer man hållbarhetskrav?

Att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och en bättre framtid.