Vitvaror | Potential

Vitvarors elanvändning

Den största besparingspotentialen finns i hushåll, vård och skola. Detta avser vitvarors andel av elanvändning, exklusive uppvärmning).

member

Fördelning inom vitvaror

Elanvändning för vitvaror i hushåll domineras av kyl-frys, följt av vitvaror för matlagning, tork och tvätt samt diskmaskin.

member

Besparingspotential

Besparingspotentialen för vitvaror är störst för kylar och frysar.