Transporter | Potential

Energianvändning

Transportsektorn står för ungefär 25 % av landets totala energianvändning.

member

Koldioxidutsläpp

Transportsektorn står för cirka 40 % av de totala koldioxidutsläppen.

member

Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser

Vägtrafiken dominerar och står för 94 procent av utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter. Utsläppen minskar dock och under 2012 var minskningen 4 procent. Den huvudsakliga förklaringen är energieffektivare personbilar i kombination med ökad andel biodrivmedel och minskad trafik. Utvecklingen med minskande utsläpp har fortsatt under 2013. Även om utvecklingen är positiv just nu så pekar prognosen, om vi inte gör något åt det, på att utsläppen 2030 kommer vara ungefär lika stora som nu.