Fordon | Potential

Fordonsflotta

Sverige har beslutat att transportsektorn ska bidra till minskade utsläpp, vidare finns ett nationellt mål om att uppnå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till 2030. Idag finns det ca 4,4 miljoner personbilar registrerade i Sverige. Hälften av dessa är äldre än 10 år.

member
member

Minskade utsläpp

Sverige har beslutat att transportsektorn ska bidra till minskade utsläpp, vidare finns ett nationellt mål om att uppnå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till 2030. Idag finns det ca 4,4 miljoner personbilar registrerade i Sverige. Hälften av dessa är äldre än 10 år.


Under 2012 minskade utsläppen från vägtrafiken med ca 3 procent, vilket motsvarar 530 000 ton koldioxid - den som ett resultat av minskad trafik, energieffektivare personbilar och lätta lastbilar samt en ökad andel biobränslen. Den största effekten hade effektivare fordon.


Källa: Bilindex 2012 – Index över nya bilars klimatpåverkan.

member

Nyregistrerade miljöbilar

EU har ett mål att minska nya bilars utsläpp till 120 g CO2/km till 2015. Detta var också den gällande miljöbilsdefinitionen år 2012. Under 2012 var 45 % av alla nyregistrerade bilar miljöbilar enligt denna definition. Sedan 2013 finns en ny miljöbilsdefinitionen som viktbaserad och skiljer på fordon som drivs med fossila drivmedel och de som drivs med alternativa drivmedel. Dagens fossila fordon börjar från 95 g CO₂/km och alternativa drivmedel från 150 g CO₂/km. Ju större bil desto större utsläpp av koldioxid tillåts den att ha.