Dokumenthanteringsprodukter | Potential

Miljöpåverkan under hela livscykeln

Diagrammet visar utsläpp av koldioxidekvivalenter från olika faser i livscykeln. Energianvändningen i användningsfasen kan stå för ca 2/3 av den totala energianvändningen(exkl. papper).

member
member

Pappersförbrukningen har störst miljöpåverkan

Av den totala energianvändningen under skrivarens livscykel står förbrukningen av papper för upp till 80 %. För att minska miljöpåverkan behöver man därför minska papperskonsumtionen.

member

Stora skillnader på energiprestanda

Diagrammet visar den bästa och sämsta energiprestandan hos två skrivare i ett typiskt produktsegment. Stora skillnader i energianvändning gör det motiverat att ställa energikrav i upphandlingen.