Datorer och bildskärmar | Potential

Fler och fler produkter

Antalet IT-produkter i omlopp blir allt fler. 350 miljoner datorer såldes i världen 2011 – i Sverige såldes samma år 2,1 miljoner datorer, varav närmare 75 % var bärbara (1,6 miljoner stycken). Majoriteten av sålda datorer är bärbara, som nu ersätts i allt större utsträckning av tablets.
Källa: Elektronikbranschen, IDC.

member

Miljöpåverkan under hela livscykeln

Den snabba utvecklingen vad gäller minskad material- och energianvändning för IT-produkter gör att miljöpåverkan från tillverkningsfasen ökar, särskilt för energisnåla och batteridrivna produkter. Diagrammet visar utsläpp av koldioxidekvivalenter från olika faser i livscykeln.
Källa: Öko-Institut, Apple, The International Journal of LCA.

member
member

Totala utsläpp under livscykeln

Att byta stationär dator mot bärbar eller tablet minskar den totala mängden koldioxidekvivalenter som släpps ut under hela livscykeln.

member

Stor del av verksamhetselen

IT-relaterade produkter står för hälften av den specifika elanvändningen i kontorslokaler. Att upphandla den energisnålaste produkten minskar belastningen på miljön.
Källa: Energimyndigheten.