AV-produkter | Potential

Elanvändning i hushåll

Ljud- och bildanläggningar står idag för 12 % av hushållens energianvändning, varav tv-apparater 6-8 procent.member

Försäljning

2010 såldes närmare en miljon tv-apparater i Sverige, varav majoriteten LCD-tv. Utvecklingen går mot att konsumenterna köper allt större apparater, segmentet över 55 tum växer mest. Cirka 30 000 projektorer såldes i Sverige 2011. Till utbildningslokaler investeras ofta projektorer tillsammans med tryckkänsliga tavlor.

member
member

Teknikutveckling påverkar elanvändning

Genom övergången från CRT-tv (bildrörs-tv) till LCD-skärm som är bakgrundsbelyst med lysrör eller LED-lampor har energianvändningen i aktivt läge minskat med 50-70 %. En energisnål 40 tums tv kan idag förbruka 70 kWh per år vilket ska jämföras med en 2008 då en tv i samma storlek kunde dra 500 kWh per år. Plasma-tv drar mer el än en LCD-tv.

member

Potential

Den snabba teknikutvecklingen för tv-apparater är delvis en följd av den europeiska lagstiftning som tillverkare måste anpassa sig till. Projektorer omfattas inte av energimärkning eller ekodesign, men även för detta produktområde har teknikutveckling påverkat energiprestandan, t.ex. har ljuskällan blivit mer energisnål.